Društvo s srcem in glavo

Namen društva je promocija zdravja

V društvu s srcem in glavo se zavzemamo za zavestno, etično in zdravo prehranjevanje ter z njim povezanim življenjskim slogm, podprtim s športnimi aktivnostmi, ki ohranjajo psihofizično zdravje posameznikov vseh starosti.

Društvo ozavešča ljudi o alternativnih tehnikah zdravljenja in o zdravi ekološki prehrani, ki jo določimo glede za vsakega posameznika posebej. Cilj našega delovanja je ozaveščanje ljudi vseh starosti o harmoničnih medčloveških odnosih, kako živeti v sožitju z vsemi živimi bitji, skrbeti za okolje, naravo in pitno vodo.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close